Potvrzování přihlášek na střední školu

K potvrzení přihlášky na střední školu je nutný  lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke  vzdělávání.

K vydání tohoto posudku se musí :

  • dítě dostavit s rodičem
  • mít identifikační  údaje  školy , a to  – obchodní  firma nebo název a adresu sídla školy, identifikační číslo osoby, bylo- li přiděleno nebo  název, sídlo a identifikační číslo organizační složky státu nebo kraje nebo obce, je-li zřizovatel stát, kraj nebo obec.
  • kód a název oboru vzdělávání, ke  kterému je uchazeč o vzdělávání  posuzován
  • z webových stránek školy si zjistit  pracovní podmínky při vyučování (klima, osvětlení, hygienické podmínky), zdravotní rizika práce např. hluk , vibrace, prach, psychická zátěž, práce s chemikáliemi a bezpečnostní rizika práce – práce  ve výškách, práce s pilou, vrtačkou

Před vydáním  posudku je nutné základní vyšetření, které zahrnuje:

  • rozbor údajů o dosavadním vývoji zdravotního stavu a dosud prodělaných nemocech s cíleným zaměřením zejména na výskyt nemocí, které mohou omezit nebo vyloučit zdravotní způsobilost
  • pracovní anamnéza – výskyt rizikových faktorů
  • komplexní fyzikální vyšetření –  vyšetření sluchu, zraku, kůže, orientační neurologické vyšetření, s důrazem na posouzení stavu a funkce orgánů a systémů, které budou zatěžovány při výkonu práce nebo přípravě na budoucí povolání
  • základní chemické vyšetření moče

 

Cena  za lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke  vzdělávání je 400 Kč.

Není bohužel možné, že si žák přijde  pro  “ razítko“   na poslední chvíli před podáním  přihlášky na školu. Prosím  o telefonické objednání k vyšetření.

Vše je   dle  Vyhlášky 79/2013 Sb.

 

Děkuji za pochopení

 

Posudek  o zdravotní  způsobilosti  na letní tábor může  vydat jen registrující lékař. Prosím, choďte si včas, posudek Vám  ráda vystavím, formulář si nosit nemusíte.

90 dnů  máte  na to, abyste posudek uplatnili.