Ceník  placených výkonů

platný od 1.2.2015

Vyšetření pro žádost o řidičské oprávnění…………………………………………………………………  300 Kč

Potvrzení přihlášky do mateřské školy………………………………………………………………………… 50 Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k zotavovací

akci /letní tábor, škola v přírodě, lyžařský výcvik/……………………………………………………………….. 50 Kč

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání

/přihláška na střední nebo vysokou školu/……………………………………………………………………… 400 Kč

Vystavení zdravotního  průkazu…………………………………………………………………………………. 100 Kč

Administrativní úkon, vystavení duplikátu………………………………………………………………………….50 Kč

Nastřelení náušnic- včetně naušnic  dle typu………………………………………………………………..300 – 500 Kč

Vstupní a pravidelná lékařská prohlídka k posouzení zdravotní způsobilosti ke sportu  ………….200 Kč