Hygiena genitálu malých děvčat

Nutná je každodenní důkladná, třebaže šetrná hygiena oblasti zevních rodidel.

U všech děvčátek od narození denně při koupeli omývat z rodidel smegma a znečištění močí a stolicí. Dbát na dostatečné oddálení stydkých pysků od sebe v celé jejich délce a omytí poševního vchodu. Důsledněje třeba dbát na odstraňování zbytků moči a hlavně stolice.

Doporučíme používat proud teplé vody, v případě většího znečištění s neparfémovaným dětským mýdlem. Není vhodné omývání žínkami, jednorázové vlhčené ubrousky ponecháme jen k dočištění oblasti po koupeli nebo k řešení urgentní situace v momentě, kdy voda s mýdlem jsou nedostupné. Zásadně omýváme i otíráme genitál ve směru z ventrální strany dorzálně, tedy od klitorisu k anu.

U holčiček v předškolním věku je důležité jejich opakované poučování v tomto smyslu s praktickou ukázkou. Maminky si ovšem musejí být zcela jisty svým počínáním, v tom je může podpořit a radou jim pomoci právě dětský praktický lékař.

Důležitá je i hygiena spodního prádla, jeho včasná výměna při kontaminaci močí nebo stolicí. V této oblasti hodně zmůže prosté převlečení dítěte vícekrát než jednou denně, hlavně v době pobytu v dětském kolektivním zařízení, kde není možné dítě osprchovat.

V domácím prostředí doporučujeme sprchu, resp. použití bidetu po každé stolici.

Zdravý, omytý genitál není nutné ošetřovat jakoukoli mastí či olejem. K těmto prostředkům se uchylujeme v případě projevů patologie.

Správnou hygienou předejdeme vzniku konglutinací a synechií, případným infekcím vulvy, vaginy i močové trubice.

 

Pravidelná kontrola zevního genitálu dívek do předškolního věku je nezbytnou součástí preventivních prohlídek.

Prevencí předejdeme vzniku řady onemocnění zevních rodidel, případně i močového systému.

Správné hygienické návyky u děvčátek je nutné vytvářet již časně, tzn. od předškolního věku. Rodiče si musejí být s naší pomocí vědomi své zodpovědnosti za dodržování hygieny a výchovu dítěte v tomto směru.

 

Literatura

Hořejší J. Dětská gynekologie. Praha:

Avicenum, 1990

VOX PEDIATRIAE

• duben/2014 • č. 4 • ročník 14