Antikoncepce

Jednou z poruch srážlivosti krve jsou  trombofilie – trombofilní stavy. Bylo zjištěno několik genetických mutací, které jsou spojené se zvýšenou náchylností ke vzniku krevních sraženin- např. při porodu, operačních výkonech, dlouhotrvajících letech nebo také při užívání antikoncepce. Lidé s trombofilií jsou ohroženi  infarkem, mozkovou příhodou,  ženy opakovanými potraty. U žen s trombofilií je antikoncepce kontraindikována.  Dotazní před nasazemím by měl odhalit rodinnou zátěž a při pozitivní rodinné zátěži je indikované hematologické vyšetření. Dotazník dáváme   rodičům u  třináctilieté preventivní prohlídky jejich dcery.

Dotazník k antikoncepci naleznete zde