Nepovinná očkování

Rotaviry

 • způsobují průjmové onemocnění často končící dehydratací  a nutností hospitalizace
 • způsob šíření je orofekální cestou nebo kontaminovanými předměty
 • inkubace 48  hodin, nakažlivost je vysoká, nejčastěji se šíří na dětských odděleních nebo v mateřských  školkách, větší výskyt je  v zimních měsících, nejohroženější jsou děti do 5-ti let
 • očkují se děti od 6-ti týdnů do 24-ti týdnů věku 2-3 dávkami

vakcíny:

 • Rotarix
 • Rotateq

http://www.rotarix.cz/

 

 

Pneumokoky

 • bakterie způsobující těžké zápaly plic, záněty mozkových blan, sepsi, záněty středouší
 • šíří se kapénkovou cestou u nemocného člověka nebo bacilonosiče, nejrizikovější jsou malé děti a starší osoby

vakcníny:

 • Prevenar 13 13ti valentní vakcína
 • Synflorix 10ti valentní vakcína

http://www.prevenar.cz/ http://www.synflorix.cz/

 

Virová hepatitida typu A (též virový zánět jater, nemoc špinavých rukou nebo žloutenka A)

 • probíhá v menších epidemiích, šíří se  pomocí  špinavých rukou, kontaminovanými předměty, potravinami
 • virus je  vylučován stolicí 1-2 týdny před objevením se prvních příznaků jako je nechutenství, zvracení, zvýšená teplota nebo horečka, zežloutnutí není pravidlem.
 • očkování je vhodné pro děti v kolektivních zařízení, navštěvující tábory, kempy, před cestou do exotických krajin nebo Středomoří.

vakcíny:

 • Havrix 720 pro děti od 1-15-ti let
 • Havrix 1440 pro starší 15-ti let
 • Avaxim

očkovací schéma:   2 dávky v rozestupu 6-ti měsíců až 1 roku

www.zloutenky.cz

 

Plané neštovice

 • virové onemocnění s typickou vyrážkou
 • inkubace 2-3 týdny
 • očkování vhodné pro děti, které mají závažnější defekt imunity, s leukemií, chronickým selháním ledvin, při léčbě solidních nádorů, při léčbě závažných chronických onemocněních, autoimunitní kolagenozy, těžké bronchiální astma, pacienty po orgánových transplantacích, dále  pro děti, které žijí v rodině, kde by mohly při onemocnění ohrozit člena rodiny,neštovice jsou nepříjemnou komplikací v těhotenství s následným poškozením plodu.

vakcína:

 • Varilix očkovací schéma: od 9-ti měsíců  vždy 2 dávky v rozestupu minimálně 6ti týdnů
 • Priorix tetra – vakcína proti  spalničkám, zarděnkám, přiušnicím a planým neštovicím

- možno podat jako alternativu  k státem hrazené vakcíně Priorix v 15-tém měsíci věku, přeočkování za 6 měsíců

www.gsk.cz/doc/pdf/ockovani4.pdf

 

Klíšťová meningoencefalitida

 • virový zánět mozku a mozkových blan, virus je přenášen klíšťaty
 • onemocnění může probíhat lehce  pod obrazem virozy nebo i bez příznaků, ale i závažně s poškozením nervové soustavy, u dětí bývá zpravidla lehčí průběh, ohroženi jsou starší osoby, očkují se děti od 1 roku života

vakcíny:

 • Encepur pro děti do 12 let  života
 • Encepur pro dospělé pro starší 12 ti let
 • FSME immun  0.25ml baxter pro děti do 15 let věku
 • FSME immun  0.5ml baxter pro starší 16ti let

očkovací schéma: doporučuje se očkovat v zimních měsících  3-mi dávkami 0, 1-3 měsíce, 9-12 měsíců, první přeočkování za 3 roky, další každých 5 let, v létě je možné modifikované schéma – rozestup mezi 1. a 2. dávkou  je 2 týdny, 3. dávka za 9-12 měsíců od 2. dávky.

 

Meningokoková encefalitida

 • závažné onemocnění s velmi rychlým průběhem, které i přes veškerou  dostupnou léčbu může končit smrtí, ročně v naší republice onemocní 60-100 lidí.
 • rizikové skupiny 0-4 roky, dospívající, přenos je kapénkovou  nákazou, rizikový předpoklad je pobyt ve velkých kolektivech – diskotéky, internáty, letní tábory, psychický stres, vysoká fyzická zátěž, prochladnutí
 • očkovat je možno proti typu A ,C, Y1 a W 135, B

vakcíny:

proti typu A,C Y1 a W 135:

 • Menveo - konjungovaná tetravakcína  pro děti od 2 let  věku  –  podává se 1 dávka, přeočkování je  za 5 let
 • Nimenrix – konkungovaná tetravakcína pro děti od 1 roku věku – podává se 1 dávka, přeočkování  je za 5 let

proti typu B:

 • Bexsero
Věk
Počet dávek
Interval mezi základními dávkami
Interval posilující (booster) dávky
2-5 měsíců
3
1-2 měsíce
12-23 měsíců
6-11 měsíců
2
min. 2 měsíce
12-23 měsíců*
12-23 měsíců
2
min. 2 měsíce
o 12-23 měsíců později
>=2 roky
2
min. 2 měsíce
?
*) minimálně 2 měsíce od předešlé dávky
? zatím nebyl booster stanoven

 

 • 75% infekcí  u dětí od 0-2 roků je způsobeno  meningokokem typu B , u dospívajících je 50% infekcí  způsobeno meningokokem  typu B
 • a zbylých 50%  ostatními typy meningokoka – A,C,Y1 a W123, proto pro kojence a batolata je předvším  určená vakcína proti meningokoku B/ Bexsero/,
 • pro adelescenty je vhodné kombinovat 2 vakcíny – proti meningokoku  B/ Bexsero/  a proti  meningokoku  A,C,Y1 ,W123 / Nimenrix, Menveo/
  www.facebook.com/meningitida
  www.antimeningokok.cz

 

Lidské papilomaviry  HPV

 • způsobují rakovinu děložního hrdla, závažné dysplastické změny děložního hrdla, vulvy a pochvy, genitální  bradavice, rakovinu penisu, rakovinu v oblasti úst a  hrtanu, očkují se ženy i muži. 

vakcíny:

 • Cervarix proti typu 16, 18       schéma 0 , 1, 6 měsíců     nechrání před genitálními bradavicemi
 • Silgard proti typu 6, 11, 16, 18     schéma  0, 2, 6 měsíců    chrání před genitálnímu bradavicemi, možno očkovat i chlapce

Dívkám mezi 13. až 14. rokem očkování hradí pojišťovna, očkování je dobrovolné.

 www.cervarix.cz

www.silgard.cz    

 www.mesicraka.cz

 

Černý kašel

 • vysoce nakažlivé bakteriální onemocnění dýchacích cest, šířící se kapénkovou infekcí, projevující se typickým záchvatovitým kašlem těžko ovlivnitelném terapií
 • základní očkování  je v kojeneckém věku hexavakcínou a přeočkování v 5-ti letech  života
 • kvůli vzrůstajícímu výskytu černého kašle v ČR  zejména  u 9-ti – 15-ti letých dětí bylo v roce  2009 zavedeno další přeočkování mezi 10. – 11. rokem vakcínou  Boostrix polio pro děti narozené  v roce 1999 a mladší
 • ročníky narozené v roce 1998 a starší, které unikly novému přeočkování, se mohou  namísto přeočkování proti tetanu vakcínou Tetavax  přeočkovat kombinovanou vakcínou Boostrix proti záškrtu, tetanu a černému kašli
 • očkování se dopuručuje i těhotným ženám, které skrz placentu přenesou
 • protilátky  na plod, dítě je tak chráněné již od narození  do  očkování hexavakcínou.

 

Chřipka

 • virové onemocnění s prudkým začátkem, horečka nad 39 st C trvá 5-6 dní, úporný kašel často přetrvává i několik týdnů po prodělaném onemocnění,, bolesti hlavy, trupu,končetin, zvracení, celková schvácenost

očkují se děti od 6 měsíců  :    6  měsíců do 9 ti let- 2 dávky v rozestupu

                                                     4 týdnů ,  v případě ,že dítě ještě nebylo 

                                                       nikdy očkováno

nad  9 let  pouze 1 dávka

přeočkování je vždy  1x za rok , optimální doba září-říjen

očkovací látka: Vaxigrip  tetra Fluarix, ID flu, Preflucel

www.chripka.cz

Obecná indikace očkování:

Prevence chřipky u dospělých, dětí ve věku od 6 měsíců a mladistvých.

Očkování je určeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi.

Vakcinace se zvláště doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u nichž existuje vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou. Na základě odborných analýz je v Evropě rutinní každoroční očkování proti chřipce opodstatněné u těchto dvou skupin populace:

1. starší osoby – obvykle je do této skupiny řazena věková skupina osob ve věku 65 let a více,

2. osoby s chronickým stavem, zahrnujícím následující relativně široké kategorie nemocí:

- chronická onemocnění dýchacího systému,

- chronická onemocnění srdce a cév,

- chronická onemocnění ledvin a jater,

- chronická metabolická onemocnění,

- osoby s  nedostatečností imunitního systému (vrozenou nebo získanou),

- osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch).

V těchto případech je očkování včetně očkovací látky hrazeno z prostředků zdravotního pojištění na základě znění zákona č. 48/1997 Sb.

Vakcinace proti chřipce je dále doporučována:

1. těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny,

2. osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v předchozím odstavci. Patří mezi ně zejména:

- osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci),

- osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti,

- osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami