Chřipka

 • je virové onemocnění s prudkým začátkem – horečkou nad 39°C trvající  5-6 dní, provází ji úporný kašel, který může přetrvávat několik týdnů po prodělaném onemocnění, bolesti hlavy, trupu, končetin, zvracení.
 • u malých dětí dochází k často zánětu středního ucha, hrtanu, průdušnice a plic, mohou se vyskytnout i křeče způsobené horečkou.
 • virus se šíří kašlem a kýcháním, nakažený člověk je  infekční 1 den před vypuknutím infekce a po celou dobu trvání nemoci. Děti působí jako přenašeči, vylučují větší množství viru a po delší dobu než dospělí, nakazit mohou sourozence, rodiče, prarodiče.
 • nejvyšší riziko komplikací mají senioři nad 65 let věku, děti do 2 let, lidé s chronickým onemocněním, těhotné.
 • každoročně je v České republice hospitalizováno 7 až 16 tis. infikovaných a až přes 2 500 osob následkům chřipky podlehne.
 • léčba chřipky je  podpůrná – snižování teploty, odpočinek a dostatek tekutin, protivirové léky se podávají jen u těžkých průběhů onemocnění.
 • nespecifická  preventivní opatření mohou snížit  šíření viru – dodržování pečlivé hygieny jako je mytí rukou, přikrývaní si úst při kašli a kýchaní, nesdílení kapesníků a omezení kontaktu s nachlazeními jedinci.
 • specifická ochrana proti chřipce je očkování, které je bezpečné a velmi účinné. Vakcína obsahuje mrtvé viry nebo jejich části, které jsou při výrobním procesu důkladně  čištěny a nemůžou vyvolat onemocnění. Účinnost byla prokázána v četných studiích. U starších lidí snižuje počet úmrtí a hospitalizací z důvodů chřipky. U dětí snižuje očkování o 91% počet případů symtomatické chřipky, u zdravých dospělých o 78% dobu pracovní neschopnosti, u astmatických dětí o 41% akutních exacerbací, u diabetiků o 72%  hospitalizací z důvodů komplikací nebo úmrtí, u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními o 55%  počet mozkových příhod a o 67% infarktů myokardu.

 

Nepovinné očkování proti chřipce mají hrazené ze zdravotního pojištění:

 • lidé nad 65 let věku, po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk
 • lidé, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem
 • lidé žijící v domovech pro seniory, LDN, v domovech se zvláštním režimem.
 • Dále se vakcinace doporučuje těhotným ženám ve 2. až 3 .trimestru těhotenství
 • osobám, které zvyšují možnost nákazy v rizikových skupinách – osoby , které o rizikové osoby  pečují (zdravotníci a sociální pracovníci), osoby, které žijé nebo jsou v kontaktu s rizikovými osobami.
 • očkují se děti od 6 měsíců věku. Do 9 ti let jsou podávány 2 dávky v rozmezí 4 týdnů, nebylo-li dítě nikdy očkováno, ostatním stačí 1 dávka.

 

Nepovinné očkování proti chřipce mají hrazené ze zdravotního pojištění:

 • lidé nad 65 let věku, po splenektomii nebo po transplantaci krvetvorných buněk
 • lidé, kteří trpí závažným farmakologicky řešeným onemocněním srdce a cév, nebo dýchacích cest, nebo ledvin nebo diabetem
 • lidé žijící v domovech pro seniory, LDN, v domovech se zvláštním režimem.
 • Dále se vakcinace doporučuje těhotným ženám ve 2. až 3 .trimestru těhotenství
 • osobám, které zvyšují možnost nákazy v rizikových skupinách – osoby , které o rizikové osoby  pečují (zdravotníci a sociální pracovníci), osoby, které žijé nebo jsou v kontaktu s rizikovými osobami.
 • očkují se děti od 6 měsíců věku. Do 9 ti let jsou podávány 2 dávky v rozmezí 4 týdnů, nebylo-li dítě nikdy očkováno, ostatním stačí 1 dávka.

Vzhledem k měnícímu se viru je očkovací látka vyráběna vždy pro jednotlivou sezonu na základě doporučení Světové zdravotnické organizace, úspěšnost předpovědi je 90%.

Personál naší ordinace se očkuje každoročně.