Očkovací kalendář

V České republice se povinně očkuje proti 9-ti nemocem – záškrt, tetanus, černý kašel, obrna,žloutenka typu B, haemophilus  influenzae typu  B , spalničky, zarděnky, příušnice, a je k tomu potřeba 7 vpichů v průběhu prvních 10 ti let života. Nepovinné, ale částečné hrazené je očkování proti pneumokokům  v prvním roce života  a proti HPV  infekcím mezi 13.-14.rokem života.

Od 1.11.2010 se očkují proti tuberkulóze jen děti s indikacemi,  které posoudí novorozenecký lékař na základě vyplnění Dotazníku k definici rizika tuberkulózy zákonným zástupcem dítěte.

 

U donošených  novorozenců – narozených ve 37. a více gestačním týdnu se očkuje :

Hexavakcína- záškrt ,tetanus, černý kašel, Haemophilus, obrna, žloutenka  typu B

1 dávka ve  2-4měsíci

2. dávka ve 4-6měsíci

3. dávka ve 11-12 měsíci

 

Pneumokok se očkuje ve stejném schématu jako hexavakcína – vakcíny Synflorix,Prevanar 13

 

Priorix / spalničky, zarděnku přiušnice/

1. dávka 13.-18.měsíc věku

2.dávka 5.-6. rok   života

 

Záškrt, tetanus a černý kašel -očkovací látka Adacel

se přeočkovává mezi 5.-6 rokem věku

a mezi 10.a 11. rokem věku současně s obrnou – očkovací  látka Boostrix polio

 

HPV infekce   očkovací latky Cervarix, Gardasil,Gardasil 9

mezi 13.-14. rokem věku

 

U novorozenců narozených před 37 gestačním  týdnem se očkuje:

Hexavakcína i  pneumokok

1 dávka 2.-4 měsíc

2. dávka 3.- 4. měsíc

3. dávka 4.-6.měsíc

a 4. dávka  za 6 měsíců po 3. dávce

další očkování je stejné

 

U dětí indikovaných k  očkování proti  tuberkuloze  se nejdříve naočkuje tuberkuloza v kalmetizačním centru a  další očkování je stejné, začíná se ovšem očkovat nejdříve ve 3 měsích věku.